Lịch chiếu phim rạp Kim Đồng từ ngày 23/11 – 29/11/2012

 (TGĐA) – The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2 (Hừng Đông) sẽ tiếp tục được chiếu tại rạp Kim Đồng và các rạp trên toàn quốc… 


 (TGĐA) –  The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2  ( Hừng Đông ) sẽ tiếp tục được chiếu tại rạp Kim Đồng và các rạp trên toàn quốc… 
 Cảnh trong phim    The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2  ( Hừng Đông 
 NGÀY 


 PHÒNG CHIẾU 1 


 GIỜ 


 PHÒNG CHIẾU 2 


 GIỜ 


 GIỜ CHIẾU PHIM 4D 


 
Thứ 6
23/11 


 THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN  HỪNG ĐÔNG 2 115' 

 

 8:30 


 LAWLESS -116' LUẬT RỪNG  


 8:35 


 VŨ TRỤ HUYỀN ẢO  
09:00; 10:30; 12:00; 13:30; 15:00; 16:30; 18:00; 19:30; 21:00 


 10:30PM 


 10:35 


 12:30 


 12:35 


 HAUNTED MINE RIDE  
9:30; 11:00; 12:30; 14:00; 15:30; 17:00; 18:30; 20:00 


 14:30 


 14:35:00 PM 


 16:30 


 16:35:00 PM 


 18:30 


 18:35PM 


 NGÔI NHÀ MA QUÁI  
10:00; 11:30; 13:00; 14:30; 16:00; 17:30; 19:00; 20:30; 21:30 


 20:30 


 20:35:00 PM 


 

Thứ 7
24/11 


 THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN  HỪNG ĐÔNG 2 115' 

 

 8:30 


 LAWLESS -116' LUẬT RỪNG  


 8:35 


 VŨ TRỤ HUYỀN ẢO  
09:00; 10:30; 12:00; 13:30; 15:00; 16:30; 18:00; 19:30; 21:00 


 10:30 


 10:35 


 12:30 


 12:35 


 HAUNTED MINE RIDE  
9:30; 11:00; 12:30; 14:00; 15:30; 17:00; 18:30; 20:00 


 14:30 


 14:35:00 PM 


 16:30 


 16:35:00 PM 


 18:30 


 18:35PM 


 NGÔI NHÀ MA QUÁI  
10:00; 11:30; 13:00; 14:30; 16:00; 17:30; 19:00; 20:30; 21:30 


 20:30 


 20:35:00 PM 


 
Chủ Nhật
25/11 


 THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN  HỪNG ĐÔNG 2 115' 

 

 8:30 


 LAWLESS -116' 


 8:35 


 VŨ TRỤ HUYỀN ẢO  
09:00; 10:30; 12:00; 13:30; 15:00; 16:30; 18:00; 19:30; 21:00 


 10:30 


 10:35 


 12:30 


 12:35 


 14:30 


 Chuyện Cổ Tích Cho Tuổi 17 


 15:00:00 PM 


 HAUNTED MINE RIDE  
9:30; 11:00; 12:30; 14:00; 15:30; 17:00; 18:30; 20:00 


 16:30 


 LAWLESS -116' 


 17:00 


 18:30 


 20:30 


 Chiếc Chìa Khóa Vàng 


 20:00:00 PM 


 NGÔI NHÀ MA QUÁI  
10:00; 11:30; 13:00; 14:30; 16:00; 17:30; 19:00; 20:30; 21:30 


 LAWLESS -116' 


 21:35 


 
Thứ 2
26/11 


 THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN  HỪNG ĐÔNG 2 115' 

 

 LAWLESS -116' 


 VŨ TRỤ HUYỀN ẢO  
09:00; 10:30; 12:00; 13:30; 15:00; 16:30; 18:00; 19:30; 21:00 


 10:00 


 10:00 


 12:00 


 12:45PM 


 HAUNTED MINE RIDE  
9:30; 11:00; 12:30; 14:00; 15:30; 17:00; 18:30; 20:00 


 14:00 


 Em Bé Hà Nội 


 15:00 


 16:00 


 LAWLESS -116' 


 17:00 


 18:00 


 NGÔI NHÀ MA QUÁI  
10:00; 11:30; 13:00; 14:30; 16:00; 17:30; 19:00; 20:30; 21:30 


 20:15 


 Chiếc Chìa Khóa Vàng 


 20:00:00 PM 


 LAWLESS -116' 


 21:35 


 Thứ 3
27/11 


 THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN  HỪNG ĐÔNG 2 115' 

 

 VŨ TRỤ HUYỀN ẢO  
09:00; 10:30; 12:00; 13:30; 15:00; 16:30; 18:00; 19:30; 21:00 


 10:00 


 Chung Cư 


 10:00 


 12:00 


 LAWLESS -116' 


 12:45 


 HAUNTED MINE RIDE  
9:30; 11:00; 12:30; 14:00; 15:30; 17:00; 18:30; 20:00 


 14:00 


 Đời Cát 


 15:00 


 16:00 


 LAWLESS -116' 


 17:00 


 18:00 


 NGÔI NHÀ MA QUÁI  
10:00; 11:30; 13:00; 14:30; 16:00; 17:30; 19:00; 20:30; 21:30 


 20:15 


 Gái Nhảy 


 20:00:00 PM 


 22:00 


 LAWLESS -116' 


 22:00 


 

Thứ 4
28/11 


 THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN  HỪNG ĐÔNG 2 115' 

 

 VŨ TRỤ HUYỀN ẢO  
09:00; 10:30; 12:00; 13:30; 15:00; 16:30; 18:00; 19:30; 21:00 


 10:00 


 Lưới Trời 


 10:00 


 12:00 


 LAWLESS -116' 


 12:45 


 HAUNTED MINE RIDE  
9:30; 11:00; 12:30; 14:00; 15:30; 17:00; 18:30; 20:00 


 14:00 


 Hãy Tha Thứ Cho Em 


 15:00 


 16:00 


 LAWLESS -116' 


 17:00 


 18:00 


 NGÔI NHÀ MA QUÁI  
10:00; 11:30; 13:00; 14:30; 16:00; 17:30; 19:00; 20:30; 21:30 


 20:15 


 Mùa Ổi 


 20:00:00 PM 


 22:00 


 LAWLESS -116' 


 22:00 


 

Thứ 5
29/11 


 PVCT 


 7:00 


 VŨ TRỤ HUYỀN ẢO  
09:00; 10:30; 12:00; 13:30; 15:00; 16:30; 18:00; 19:30; 21:00 


 12:00 


 Dành Cho Tháng 6 


 10:00 


 THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN    HỪNG ĐÔNG 2 115' 

 

 12:30 


 LAWLESS -116' 


 12:45 


 HAUNTED MINE RIDE  
9:30; 11:00; 12:30; 14:00; 15:30; 17:00; 18:30; 20:00 


 14:30 


 Lời Nguyền Huyết Ngải 


 15:00 


 16:30 


 LAWLESS -116' 


 17:00 


 NGÔI NHÀ MA QUÁI  
10:00; 11:30; 13:00; 14:30; 16:00; 17:30; 19:00; 20:30; 21:30 


 18:30 


 20:30 


 Mùi Cỏ Cháy 


 20:00:00 PM 


 22:00 


 LAWLESS -116' 


 22:00 


 P.V Sản phẩm nổi bật:

1. http://drkim.vn/

2. Khẩu trang công nghiệp

3. http://drkim.vn/danh-muc-san-pham/3/khau-trang-y-te.html

4. http://drkim.vn/chi-tiet-bai-viet/12/21/khau-trang-nam-nu-soi-hoat-tinh-drkim.html

5. http://drkim.vn/chi-tiet-bai-viet/12/20/khau-trang-tre-em-drkim–khau-trang-cho-be.html

Nguồn: thegioidienanh.vn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s