Lịch chiếu phim rạp Kim Đồng từ ngày 9/11 – 15/11/2012

 (TGĐA) – Tử địa Skyfall là bộ phim nằm trong series phim ăn khách Điệp viên 007 nói về lòng trung thành của James Bond với M được thử thách khi quá khứ trở lại ám ảnh M. Phim được khởi chiếu từ ngày 02/11 tại Trung tâm Văn hóa Kim Đồng và các rạp khác trên cả nước. 


 (TGĐA) –    Tử địa Skyfall    là bộ phim nằm trong series phim ăn khách  Điệp viên 007  nói về lòng trung thành của James Bond với M được thử thách khi quá khứ trở lại ám ảnh M. Phim được khởi chiếu từ ngày 02/11 tại Trung tâm Văn hóa Kim Đồng và các rạp khác trên cả nước. 
 NGÀY 


 PHÒNG CHIẾU 1 


 GIỜ 


 PHÒNG CHIẾU 2 


 GIỜ 


 GIỜ CHIẾU PHIM 4D 


 
Thứ 6
09/11 


 ĐIỆP VIÊN 007 TỬ ĐỊA SKYFALL Digital -141' 


 8:00 


 SCANDAL – 104'  


 8:30 


 VŨ TRỤ HUYỀN ẢO  
09:00; 10:30; 12:00; 13:30; 15:00; 16:30; 18:00; 19:30; 21:00 


 10:30PM 


 THE THIEVES – ĐỘI QUÂN SIÊU TRỘM 135' 


 10:15 


 13:00 


 12:40 


 HAUNTED MINE RIDE  
9:30; 11:00; 12:30; 14:00; 15:30; 17:00; 18:30; 20:00 


 15:30 


 15:00 


 18:00 


 17:30 


 20:30 


 SCANDAL – 104'  


 20:00 


 NGÔI NHÀ MA QUÁI  
10:00; 11:30; 13:00; 14:30; 16:00; 17:30; 19:00; 20:30; 21:30 


 21:50 


 

Thứ 7
10/11 


 ĐIỆP VIÊN 007 TỬ ĐỊA SKYFALL Digital – 141' 


 8:00 


 SCANDAL – 104'  


 8:30 


 VŨ TRỤ HUYỀN ẢO  
09:00; 10:30; 12:00; 13:30; 15:00; 16:30; 18:00; 19:30; 21:00 


 10:30 


 THE THIEVES – ĐỘI QUÂN SIÊU TRỘM 135' 


 10:15 


 13:00 


 12:40 


 HAUNTED MINE RIDE  
9:30; 11:00; 12:30; 14:00; 15:30; 17:00; 18:30; 20:00 


 15:30 


 15:00 


 18:00 


 17:30 


 20:30 PM 


 SCANDAL – 104'  


 20:00 


 NGÔI NHÀ MA QUÁI  
10:00; 11:30; 13:00; 14:30; 16:00; 17:30; 19:00; 20:30; 21:30 


 21:50 


 
Chủ Nhật
11/11 


 ĐIỆP VIÊN 007 TỬ ĐỊA SKYFALL Digital – 141' 


 8:00 


 SCANDAL – 104'  


 8:30 


 VŨ TRỤ HUYỀN ẢO  
09:00; 10:30; 12:00; 13:30; 15:00; 16:30; 18:00; 19:30; 21:00 


 10:30 


 THE THIEVES – ĐỘI QUÂN SIÊU TRỘM 135' 


 10:15 


 13:00 


 12:40 


 15:30 


 15:00 


 HAUNTED MINE RIDE  
9:30; 11:00; 12:30; 14:00; 15:30; 17:00; 18:30; 20:00 


 18:00 


 17:30 


 20:30 PM 


 SCANDAL – 104'  


 20:00 


 21:50 


 NGÔI NHÀ MA QUÁI  
10:00; 11:30; 13:00; 14:30; 16:00; 17:30; 19:00; 20:30; 21:30 


 
Thứ 2
12/11 


 ĐIỆP VIÊN 007 TỬ ĐỊA SKYFALL Digital – 141' 


 VŨ TRỤ HUYỀN ẢO  
09:00; 10:30; 12:00; 13:30; 15:00; 16:30; 18:00; 19:30; 21:00 


 10:00 


 THE THIEVES – ĐỘI QUÂN SIÊU TRỘM 135' 


 10:15 


 12:30PM 


 12:40 


 HAUNTED MINE RIDE  
9:30; 11:00; 12:30; 14:00; 15:30; 17:00; 18:30; 20:00 


 15:10 


 15:00 


 17:40 


 17:30 


 20:15 


 SCANDAL – 104'  


 20:00 


 NGÔI NHÀ MA QUÁI  
10:00; 11:30; 13:00; 14:30; 16:00; 17:30; 19:00; 20:30; 21:30 


 22:45:00 PM 


 21:50 


 Thứ 3
13/11 


 ĐIỆP VIÊN 007 TỬ ĐỊA SKYFALL Digital – 141' 


 VŨ TRỤ HUYỀN ẢO  
09:00; 10:30; 12:00; 13:30; 15:00; 16:30; 18:00; 19:30; 21:00 


 10:00 


 THE THIEVES – ĐỘI QUÂN SIÊU TRỘM 135' 


 10:15 


 12:30PM 


 12:40 


 HAUNTED MINE RIDE  
9:30; 11:00; 12:30; 14:00; 15:30; 17:00; 18:30; 20:00 


 15:10 


 15:00 


 17:40 


 17:30 


 20:15 


 SCANDAL – 104'  


 20:00 


 NGÔI NHÀ MA QUÁI  
10:00; 11:30; 13:00; 14:30; 16:00; 17:30; 19:00; 20:30; 21:30 


 22:45:00 PM 


 21:50 


 

Thứ 4
14/11 


 ĐIỆP VIÊN 007 TỬ ĐỊA SKYFALL Digital – 141' 


 VŨ TRỤ HUYỀN ẢO  
09:00; 10:30; 12:00; 13:30; 15:00; 16:30; 18:00; 19:30; 21:00 


 10:00 


 THE THIEVES – ĐỘI QUÂN SIÊU TRỘM 135' 


 10:15 


 12:30PM 


 12:40 


 HAUNTED MINE RIDE  
9:30; 11:00; 12:30; 14:00; 15:30; 17:00; 18:30; 20:00 


 15:10 


 15:00 


 17:40 


 17:30 


 20:15 


 SCANDAL – 104'  


 20:00 


 NGÔI NHÀ MA QUÁI  
10:00; 11:30; 13:00; 14:30; 16:00; 17:30; 19:00; 20:30; 21:30 


 22:45:00 PM 


 21:50 


 

Thứ 5
15/11 


 ĐIỆP VIÊN 007 TỬ ĐỊA SKYFALL Digital – 141' 


 VŨ TRỤ HUYỀN ẢO  
09:00; 10:30; 12:00; 13:30; 15:00; 16:30; 18:00; 19:30; 21:00 


 10:00 


 THE THIEVES – ĐỘI QUÂN SIÊU TRỘM 135' 


 10:15 


 12:30PM 


 12:40 


 HAUNTED MINE RIDE  
9:30; 11:00; 12:30; 14:00; 15:30; 17:00; 18:30; 20:00 


 15:10 


 15:00 


 17:40 


 17:30 


 NGÔI NHÀ MA QUÁI  
10:00; 11:30; 13:00; 14:30; 16:00; 17:30; 19:00; 20:30; 21:30 


 20:15 


 SCANDAL – 104'  


 20:00 


 22:45:00 PM 


 21:50 


 P.V Dịch vụ tốt:

1. Diệt mối sinh học

2. http://dietmoisinhhoc.com/diet-moi/179/diet-moi-tan-goc.html

3. Diệt mối ở Hà Nội

4. Cong ty diet moi

5. Diệt chuột

6. Kien ba khoang

Nguồn: thegioidienanh.vn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s