Lịch chiếu phim rạp Kim Đồng từ ngày 14/12 – 20/12/2012

 (TGĐA Online) – Cuộc đời của Pi (Life of Pi) do đạo diễn Lý An thực hiện dựa theo tiểu thuyết ăn khách cùng tên của Yann Martel xuất bản năm 2001 sẽ đến với khán giả Việt Nam từ ngày 14/12. 


 (TGĐA Online) –    Cuộc đời của Pi   (Life of Pi)    do đạo diễn Lý An thực hiện dựa theo tiểu thuyết ăn khách cùng tên của Yann Martel xuất bản năm 2001 sẽ đến với khán giả Việt Nam từ ngày 14/12. 
 Cảnh trong phim  Cuộc đời của Pi  


 NGÀY 


 PHÒNG CHIẾU 1 


 GIỜ 


 PHÒNG CHIẾU 2 


 GIỜ 


 GIỜ CHIẾU PHIM 4D 


 
Thứ 6
14/12 


 PVCT 


 8:00 


 DỤC VỌNG -105'  


 8:15 


 VŨ TRỤ HUYỀN ẢO  
09:00; 10:30; 12:00; 13:30; 15:00; 16:30; 18:00; 19:30; 21:00 


 PVCT 


 10:00 


 DÂN CHƠI GẶP NẠN -110' 


 10:15 


 LIFE OF PI
CUỘC ĐỜI CỦA PI 3D – 128'  


 12:00 


 DỤC VỌNG -105'   –  Cấm trẻ em dưới 16 tuổi 


 12:15 


 HAUNTED MINE RIDE  
9:30; 11:00; 12:30; 14:00; 15:30; 17:00; 18:30; 20:00 


 14:10 


 14:20 


 16:20 


 16:15 


 18:30 


 DÂN CHƠI GẶP NẠN -110' 


 18:10 


 NGÔI NHÀ MA QUÁI  
10:00; 11:30; 13:00; 14:30; 16:00; 17:30; 19:00; 20:30; 21:30 


 20:45 


 DỤC VỌNG -105' – 


 20:10 


 22:00 


 

Thứ 7
15/12 


 PVCT 


 8:00 


 DỤC VỌNG -105'  


 8:15 


 VŨ TRỤ HUYỀN ẢO  
09:00; 10:30; 12:00; 13:30; 15:00; 16:30; 18:00; 19:30; 21:00 


 LIFE OF PI
CUỘC ĐỜI CỦA PI 3D – 128'  


 10:30 


 DÂN CHƠI GẶP NẠN -110' 


 10:15 


 13:00PM 


 DỤC VỌNG -105'   –  Cấm trẻ em dưới 16 tuổi 


 12:15 


 HAUNTED MINE RIDE  
9:30; 11:00; 12:30; 14:00; 15:30; 17:00; 18:30; 20:00 


 15:15 


 14:20 


 17:30 


 16:15 


 DÂN CHƠI GẶP NẠN -110' 


 18:10 


 NGÔI NHÀ MA QUÁI  
10:00; 11:30; 13:00; 14:30; 16:00; 17:30; 19:00; 20:30; 21:30 


 CUỘC ĐỜI CỦA PI (HD)  


 20:00 


 DỤC VỌNG -105'   –  Cấm trẻ em dưới 16 tuổi 


 20:10 


 CUỘC ĐỜI CỦA PI  


 22:10 


 22:00 


 
Chủ Nhật
16/12 


 LIFE OF PI
CUỘC ĐỜI CỦA PI 3D – 128'  


 DỤC VỌNG -105'  


 8:15 


 VŨ TRỤ HUYỀN ẢO  
09:00; 10:30; 12:00; 13:30; 15:00; 16:30; 18:00; 19:30; 21:00 


 9:00 


 DÂN CHƠI GẶP NẠN -110' 


 10:15 


 11:30 


 DỤC VỌNG -105'  –  Cấm trẻ em dưới 16 tuổi 


 12:15 


 13:45 


 14:20 


 HAUNTED MINE RIDE  
9:30; 11:00; 12:30; 14:00; 15:30; 17:00; 18:30; 20:00 


 16:00 


 16:15 


 18:10 


 DÂN CHƠI GẶP NẠN -110' 


 18:10 


 20:20 


 DỤC VỌNG -105' –  Cấm trẻ em dưới 16 tuổi 


 20:10 


 NGÔI NHÀ MA QUÁI  
10:00; 11:30; 13:00; 14:30; 16:00; 17:30; 19:00; 20:30; 21:30 


 22:30 


 22:00 


 
Thứ 2
17/12 


 LIFE OF PI
CUỘC ĐỜI CỦA PI 3D – 128'  


 VŨ TRỤ HUYỀN ẢO  
09:00; 10:30; 12:00; 13:30; 15:00; 16:30; 18:00; 19:30; 21:00 


 9:30 


 DÂN CHƠI GẶP NẠN -110' 


 10:15 


 12:00 


 DỤC VỌNG -105'  –  Cấm trẻ em dưới 16 tuổi 


 12:15 


 HAUNTED MINE RIDE  
9:30; 11:00; 12:30; 14:00; 15:30; 17:00; 18:30; 20:00 


 14:10 


 14:20 


 16:25 


 16:15 


 18:35 


 DÂN CHƠI GẶP NẠN -110' 


 18:10 


 NGÔI NHÀ MA QUÁI  
10:00; 11:30; 13:00; 14:30; 16:00; 17:30; 19:00; 20:30; 21:30 


 20:45 


 DỤC VỌNG -105' –  Cấm trẻ em dưới 16 tuổi 


 20:10 


 22:00 


 Thứ 3
18/12 


 PVCT 


 8:00 


 VŨ TRỤ HUYỀN ẢO  
09:00; 10:30; 12:00; 13:30; 15:00; 16:30; 18:00; 19:30; 21:00 


 PVCT 


 10:00 


 DÂN CHƠI GẶP NẠN -110' 


 10:15 


 CUỘC ĐỜI CỦA PI -3D 


 11:45 


 DỤC VỌNG -105'   –  Cấm trẻ em dưới 16 tuổi 


 12:15 


 HAUNTED MINE RIDE  
9:30; 11:00; 12:30; 14:00; 15:30; 17:00; 18:30; 20:00 


 PVCT 


 14:00 


 14:20 


 LIFE OF PI
CUỘC ĐỜI CỦA PI 3D – 128'  


 16:00 


 16:15 


 18:10 


 DÂN CHƠI GẶP NẠN -110' 


 18:10 


 NGÔI NHÀ MA QUÁI  
10:00; 11:30; 13:00; 14:30; 16:00; 17:30; 19:00; 20:30; 21:30 


 20:20 


 DỤC VỌNG -105'   – 


 20:10 


 22:30 


 22:00 


 

Thứ 4
19/12 


 PVCT 


 10:00 


 VŨ TRỤ HUYỀN ẢO  
09:00; 10:30; 12:00; 13:30; 15:00; 16:30; 18:00; 19:30; 21:00 


 DÂN CHƠI GẶP NẠN -110' 


 10:15 


 LIFE OF PI
CUỘC ĐỜI CỦA PI 3D – 128'  


 12:00 


 DỤC VỌNG -105'   –  Cấm trẻ em dưới 16 tuổi 


 12:15 


 HAUNTED MINE RIDE  
9:30; 11:00; 12:30; 14:00; 15:30; 17:00; 18:30; 20:00 


 14:10 


 14:20 


 16:20 


 16:15 


 18:30 


 DÂN CHƠI GẶP NẠN -110' 


 18:10 


 NGÔI NHÀ MA QUÁI  
10:00; 11:30; 13:00; 14:30; 16:00; 17:30; 19:00; 20:30; 21:30 


 20:45 


 DỤC VỌNG -105' 


 20:10 


 22:00 


 

Thứ 5
20/12 


 PVCT 


 10:00 


 VŨ TRỤ HUYỀN ẢO  
09:00; 10:30; 12:00; 13:30; 15:00; 16:30; 18:00; 19:30; 21:00 


 DÂN CHƠI GẶP NẠN -110' 


 10:15 


 LIFE OF PI
CUỘC ĐỜI CỦA PI 3D – 128'  


 12:00 


 DỤC VỌNG -105'   –  Cấm trẻ em dưới 16 tuổi 


 12:15 


 HAUNTED MINE RIDE  
9:30; 11:00; 12:30; 14:00; 15:30; 17:00; 18:30; 20:00 


 14:10 


 14:20 


 16:20 


 16:15 


 NGÔI NHÀ MA QUÁI  
10:00; 11:30; 13:00; 14:30; 16:00; 17:30; 19:00; 20:30; 21:30 


 18:30 


 DÂN CHƠI GẶP NẠN -110' 


 18:10 


 20:45 


 DỤC VỌNG -105' 


 20:10 


 22:00 


 P.V Dịch vụ tốt:

1. http://dietmoisinhhoc.com/

2. Cách diệt mối

3. http://dietmoisinhhoc.com/tin-diet-moi/179/505/diet-moi-ha-noi.html

4. http://dietmoisinhhoc.com/diet-moi/168/phong-moi-cong-trinh.html

5. Diệt muỗi

6. http://dietmoisinhhoc.com/diet-moi/186/kien-ba-khoang.html

Nguồn: thegioidienanh.vn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s