Lịch chiếu phim tại Hà Nội tuần từ 22 đến 28-3

 Unresolvable Hạnh Thư
 PHIM 


 RẠP CHIẾU 


 SUẤT CHIẾU 


 Nhà có 5 nàng tiên 


Rạp tháng 8 (45 Hàng Bài)


09:15 11:00 18:45


MegaStar (191 Bà Triệu)


09:05 12:15 15:35


 Jack và đại chiến khổng lồ 


MegaSta


09:55 14:15 16:30 18:45


 Hành trình Django 


Rạp tháng 8


12:45 15:45 20:30


MegaStar


08:55 12:00 15:05 18:15 21:25


Mipec Tower


10:00 12:00


 Cold war 


Rạp Kim Đồng


09:30 13:05 16:40 20:15


 Tình yêu tìm lại 


MegaStar


09:10 10:05 11:35 13:10 14:00 16:25 18:50 21:15


Mipec Tower


09:20 11:45 14:10 16:35 19:00 21:20


 Chốt chặn cuối cùng 


Mipec Tower


13:30 17:50


 Tây du ký: mối tình ngoại truyện 


Rạp tháng 8


15:00 17:00


Rạp MegaStar


08:50 11:05 13:20 15:35 17:50 20:05 22:20


Mipec Tower


09:10 11:20 15:40


 Kẻ báo thù 


Rạp tháng 8


09:30 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30


 Cuộc phưu lưu của nhà Croods 


Rạp Kim Đồng


13:00 14:45 16:30 18:15 20:00 21:45


 Chốt chặn cuối cùng 


Rạp tháng 8


09:00 11:00 13:00 19:00 21:00


 Cưới nhầm Mafia 


Rạp Kim Đồng


08:30 10:45


 Lạc vào xứ OZ vĩ đại và quyền năng 


Rạp tháng 8


09:30 11:45 14:00 16:15 18:30 20:45


MegaStar


09:05 11:35 14:05 16:35 19:10 21:45


Mipec Tower


09:30 12:05 14:40 17:15 19:50 22:20


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s